Faglige interesser

 • Strategisk kommunikasjon - som ledelsesverktøy for å nå organisasjonens overordnede mål
 • Omdømmebygging og profilering
 • Forskningsformidling - løfte frem alle de flotte fagfolkene og den spennende forskningen som bedrives i HH
 • Markedsføring og rekruttering 

Bakgrunn

Utdanning innen informasjon og samfunnskontakt (HH, Rena), statsvitenskap (UiO) og med påfyll av diverse ledelsesfag relatert til MPA (HH, Rena). 

 • Kommunikasjonssjef i Høgskolen i Hedmark siden 2007
 • Kommunikasjonsrådgiver og webredaktør i Hedmark fylkeskommune fra 2003 - 2007
 • Kommunikasjonsrådgiver i Forsvarets overkommando, omstillingsprogrammet ARGUS, fra 2000 - 2003
 • Informasjonskonsulent og webredaktør i Norges Standardiseringsforbund (Standard Norge) fra 1997 - 2000

Prosjekter (1)

Avsluttede (1)

Vis avsluttedet prosjekter

Arbeidsoppgaver

markedsføring, pressekontakt, kommunikasjon, informasjon, høgskolens hjemmesider

Publikasjoner (5)

Annet (5)

 • Skår, Frode; Evans, Alina (). Slik overlever bjørnen sju måneder uten mat og drikke.
 • Skår, Frode; Johannessen, Rune; Mckay, Live Juliane Kostøl (). Jåleri og sleipe triks eller dundrende suksess?.
 • Skår, Frode; Arnemo, Jon Martin (). Maten gjorde hunden til menneskets beste venn.
 • Skår, Frode; Gangås, Kristin Evensen (). Norske rovdyr lever farligere enn svenske.
 • Skår, Frode; Kogstad, Ragnfrid Eline; Mønness, Erik (). Venner bedre enn behandling.