Scandinavian studies at Hedmark University of Applied Sciences at campus Hamar 30/60 ECTS

At Campus Hamar there is a long tradition for letting exchange students attend regular classes in Norwegian language and literature (Norsk årsstudium). This one-year study consists of four separate 15 credit units, two in language and two in literature. Our foreign exchange students do surprisingly well in the language topics (phonology, morphology, syntax, pragmatics, dialects/socialists, basic Danish/Swedish, language history), while it has been more challenging to study the literary topics (prose and poetry, drama and literary history). That’s why we offer a slightly different syllabus and separate exams for exchange students in the literary topics.

Norsk årsstudium is a one-year study (60 credits) with two 15 credit courses (language and literature) during the autumn term (August – December) and two 15 credit courses (language and literature) during the spring term (January – June). Students are recommended to take the whole 60-credit course. But it is also possible to take only one semester, 30-credit course, either autumn or spring semester.

Hamar is a small town in Hedmark County easy to get to by plane via Oslo Gardermoen airport and a one-hour direct train from the airport. The campus is located in the town centre, just a few minutes from the train station. Accommodation is provided via Hedmark University of Applied Sciences. Each year there are about a hundred international students from all over the world who choose to study in Hamar.

For program information see:

https://hihm.no/utdanning/studietilbud/skole-og-barnehage/aarsstudium-i-norsk

For interviews with former students see:

http://www.jenshaugan.com/norsk/utveksling/

 

Scandinavian studies ved Høgskolen i Hedmark, campus Hamar – 30/60 ECTS

Ved Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar, har vi en lang tradisjon for å la utvekslingsstudenter studere sammen med ordinære studenter på årsstudiet i norsk. Dette studiet består av fire emner à 15 studiepoeng, to emner i språk og to emner i litteratur. Våre utvekslingsstudenter gjør det overraskende bra i språkemnene (fonologi, morfologi, syntaks, pragmatikk, dialekter/sosiolekter, nabospråkene dans og svensk, og språkhistorie), mens det er litt mer utfordrende å studere de litterære emnene (prosa, lyrikk, drama og litteraturhistorie). Derfor har utvekslingsstudenter et mindre omfattende pensum enn de norske studentene i de to litterære emnene og også egne eksamener i de litterære emnene.

Norsk årsstudium er et ettårig studium (60 studiepoeng) med to emner på 15 studiepoeng (språk og litteratur) i høstsemesteret (august – desember) og to emner på 15 studiepoeng (språk og litteratur) i vårsemesteret (januar – juni). Vi anbefaler at man følger hele studiet. Men det er også mulig å følge studiet i bare ett semester, enten høstsemesteret eller vårsemesteret

Hamar er en liten by i Hedmark fylke, lett å komme til med fly via Oslo Gardermoen flyplass og en times togreise fra flyplassen. Campusen ligger midt i byen, bare noen få minutter frå togstasjonen, og Høgskolen i Hedmark organiserer en plass å bo i nærheten. Hvert år er det ca. hundre internasjonale studenter fra hele verden som velger å studere på Hamar.

 

Du kan lese mer om Norsk årsstudium her:

https://hihm.no/utdanning/studietilbud/skole-og-barnehage/aarsstudium-i-norsk

Du kan lese intervju med tidligere utvekslingsstudenter på:

http://www.jenshaugan.com/norsk/utveksling/

Published: . Last change: .