Assistant professor

 

 E-mail:  stig.stener@hihm.no

Bilde av Stig Ole Stener

Phone: +47 62430853

Fax: +47 62430851

Mailing address:

Hedmark University College
Department of Forestry and Wildlife Management, Campus Evenstad
Postbox 400
2418 Elverum
Norway

 

Teaching:

6SU101 Innføring i skogbruk.

Undervisning i skogbruk

Undervisning i skogbruk

6SU102 Praktisk skogforvaltning

6SU105 Trebaserte produkter

6SU 215 Driftsteknikk

6SU196 Forest engineering

6SU299 Bacheloroppgave med vitenskapsteori

Publications:

Stener, S. O., 1995. Markberedning med liten gravemaskin: tidsforbruk og kvalitet på utført markberedning. Upublisert.

Stener, S. O., 1995. Er gravemaskinen egnet til markberedning? Upublisert.

Follstad, O. & Stener, S. O., 1999. Foryngelse av skog i Hedmark: tilstand og tiltak. Notat nr. 5. Høgskolen i Hedmark.

Stener, S. O. & Økseter, P., 2002. Markberedning: sammenligning av tilslag og høydevekst på furuforyngelse ved bruk av fem markberedningsprinsipper i Stor-Elvdal, Hedmark. Rapport nr. 11. Høgskolen i Hedmark. http://fulltekst.bibsys.no/hihm/rapport/2002/11/rapp11_2002.pdf

Stener, S. O., Furuberg, M. & Nordli, S., 2004. Markberedning: sammenligning av tilslag og høydevekst på furuforyngelse ved bruk av fem markberedningsprinsipper i Stor-Elvdal, Hedmark. Rapport nr. 11. Høgskolen i Hedmark. http://fulltekst.bibsys.no/hihm/rapport/2004/02/rapp02_2004.pdf

Stener, S. O., Furuberg, M. & Nordli, S., 2004. Markberedning: sammenligning av tilslag og høydevekst på furuforyngelse ved bruk av fem markberedningsprinsipper i Stor-Elvdal, Hedmark. Rapport nr. 11. Høgskolen i Hedmark. http://fulltekst.bibsys.no/hihm/rapport/2004/09/rapp09_2004.pdf

Kontus poster og artikkel. Presentert på IUFRO-congress 2005 og forskningsdagene 2005.

 

Other:

Forvalter Rasten Of skog

Published: .