Studiekonsulent / Study advisor

E-mail: mona.sagen@hihm.no

Phone: +47 62430878

Fax: +47 62430851

Mailing address:

Hedmark University College

Faculty of Forestry and Wildlife Management

Campus Evenstad

NO-2480 Koppang

Norway

Mona Sagen

Jeg arbeider i studieadministrasjonen og har ansvaret for blant annet utdanningsplaner, eksamensoppmelding, vitnemål og studieveiledning.

I am working in the study administration and am responsible for study plans, exams, diplomas, transcript of records, and advising.

Jeg har grunnfag i bibliotek- og informasjonsvitenskap fra Høgskolen i Oslo. I tillegg har jeg 1 ½ år i administrativ databehandling fra Høgskolen i Hedmark, avd. for økonomi, samfunnsfag og informatikk.

Published: .