Hjort-paa-foringsplass_THS

Foto: Thomas Strømseth

Formål med prosjektet:

Høgskolen i Hedmarks avdeling Evenstad har det faglige ansvaret for to GPS-merkeprosjekt, ett på Haugalandet og ett i Hedmark. Disse to områdene er veldig forskjellige: Mens hjortetettheten er høy og slaktevekten forholdsvis lav i vest, så er det færre, men større hjorter i øst. Også miljøet er forskjellig: både kystlandskapet og kystklima står i sterk kontrast mot innenlandsklima og det barskogdominerte landskapet i Østerdalen. I Østerdalen møter hjorten i tillegg høye elgtettheter og ulven, som igjen kan spille en viktig rolle for hjortens bestandsutvikling og valg av oppholdssteder. Høgskolen samarbeider med andre GPS-merkeprosjekt i faglig regi av Universitetet i OsloBioforsk(Nordmøre og Sør-Trøndelag), Hordahjort og Høgskolen i Telemark om analysen av GPS-data langs slike øst-vest og nord-sør gradienter. Samarbeidsprosjektet HjortAreal er finansiert av Norges Forskningsråd, DN og næringen.

Hjort i Hedmark

Hjort på Haugalandet

Published: .